Wysyłanie autorespondera z własnej domeny (SPF, DKIM)

Aby wysyłać wiadomości z autorespondera Landingi pod własnym adresem email należy zweryfikować domenę w naszym systemie pocztowym.

Aby tego dokonać należy:

1. Dodaj rekord SPF do konfiguracji swojej domeny.

Host: example.com
Typ: TXT
Wartość: "v=spf1 include:spf.mandrillapp.com ?all"

W miejscach gdzie znajduje się 'example.com' należy podać domenę, z której będą wysyłane maile.

2. Dodaj rekord DKIM do konfiguracji swojej domeny. 

Host: mandrill._domainkey.example.com
Typ: TXT
Wartość: "v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCrLHiExVd55zd/IQ/J/mRwSRMAocV/hMB3jXwaHH36d9NaVynQFYV8NaWi69c1veUtRzGt7yAioXqLj7Z4TeEUoOLgrKsn8YnckGs9i3B3tVFB+Ch/4mPhXWiNfNdynHWBcPcbJ8kjEQ2U8y78dHZj1YeRXXVvWob2OaKynO8/lQIDAQAB;"

W miejscach gdzie znajduje się 'example.com' należy podać domenę, z której będą wysyłane maile.

3. Powiadom nas emailem (support@landingi.com) o tym, że rekordy zostały dodane.

Następnie zweryfikujemy czy rekordy spf i dkim zostały dodane i odblokujemy Twoją domenę